Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Röntgenavdelningen

Vi på röntgenavdelningen utför olika avancerade undersökningar med hjälp av röntgen, ultraljud och magnetkamera. För att komma till vår verksamhet måste du ha en remiss från din läkare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd och skyddskläder för att skydda patienter som tillhör en riskgrupp. Det innebär att vi eventuellt har visir på oss vid undersökningen även om patienten inte har en misstänkt Covid-smitta.

Om du har eller har haft Covid-symtom de senaste 48 h - vänligen kontakta oss via 1177 E-tjänster alternativt ring oss under våra telefontider för att eventuellt omboka din undersökningstid.

Tidsbeställning och ombokning

Vi rekommenderar att du i första hand använder E-tjänster för ombokning, avbokning och vid frågor. Du kan även lämna synpunkter via E-tjänster och du får alltid svar. Se telefonnummer under Kontakta oss.

Sjukresa
Observera att det är den mottagning som skrivit remissen som fyller på sjukresekort, vi kan ej göra detta på röntgenavdelningen.

Betalning
Avgiften för alla undersökningar är 200 kr. Betalning sker med betalkort alternativt faktura. Lör-sön och kvällar endast betalning via faktura. Frikort gäller.

Om du har en bekräftad eller misstänkt Covid-19- smitta Vid överenskommelse med röntgenavdelningen att komma på din undersökningstid ska du gå till baksidan av akutmottagningen, där det finns en skylt om röntgen på dörren av mitten av korridoren, se karta. Du ringer 08 123 57 863 när du är utanför dörren och vi hämtar dig med skyddskläder.

Frågor om röntgenstrålning                                                                 Se denna information från 1177 för att få svar på de vanligaste frågorna   Om du har frågor om din kommande eller utförda röntgenundersökning kan du kontakta oss via 1177 E-tjänster så kommer en sjukhusfysiker kontakta dig.

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver förbereda dig på något sätt inför ditt besök hos oss. Vi vill att du tar av smycken redan hemma och undviker att använda parfymerade produkter innan ditt besök hos oss.

Sjukresa
Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning eller avdelning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Tolk
Om du inte talar eller förstår svenska språket har du rätt till en språktolk. Vi bokar automatiskt tolk till bokad undersökning om det framgår av din remiss att behovet finns.

Forskning och samtycke
På Danderyds sjukhus pågår forskningsprojekt kopplade till röntgen. Om du inte vill att dina uppgifter inkluderas i någon av studierna, vänligen kontakta vår forskningssektion: forskning.ortopedkliniken.ds@sll.se. Om du har valt att  spärra din journal kommer vi via Nationell Patientöversikt identifiera detta och inte ta med dina uppgifter i forskningsprojekten.

Du registrerar dig och betalar i receptionen på röntgenavdelningen för alla undersökningar. 

Undersökningstiden varierar mycket beroende på vilken undersökning du ska genomgå, se mer information om detta i kallelsen.

Danderyds sjukhus är ett akutsjukhus och till röntgen kommer löpande patienter från aktumottagningen för att bli röntgade. Är belastningen hög på akuten påverkas även vi på röntgen. Svårt akut sjuka patiener har alltid företräde. Detta kan i vissa fall innebära att väntetiden blir längre.

Resultatet från din undersökning skickas till den läkare som skrev remissen och som också ger dig besked om om undersökningsresultatet. Det brukar vanligtvis ta fem till sju dagar innan vårt svar kommer till den behandlande läkaren. 

Har du frågor, kontakta din läkare som skickat dig till oss.

Vill du ha en kopia på dina röntgenbilder då kan du beställa dessa från oss. Gå vidare till sidan om beställning av journalkopia här