Vanliga frågor och svar

Svaren gäller Högspecialiserad smärtrehabilitering.

 • Vi tar emot dig som har ett långvarigt komplicerat smärttillstånd, exempelvis ett lokaliserat smärttillstånd i nacken eller ryggen, eller ett utbrett smärttillstånd som exempelvis fibromyalgi eller hypermobilitetssyndrom/EDS. Vi tar emot dig med fastställd smärtdiagnos.

  Vi har möjlighet att ta emot patienter som är unga vuxna i ett särskilt utformat program. På vår enhet på Huddinge sjukhus bedrivs dessutom rehabilitering för patienter med behov av språktolk.

  Vår fokus ligger på smärtrehabilitering i syfte att öka aktivitets- och funktionsförmågan i vardagen och/eller i eller mot arbete.

 • Vi arbetar i multiprofessionella team med arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska. Om inledande teambedömning bekräftar ditt behov och intresse för vår rehabilitering, samt om teamet ser behov och möjlighet för dig att kunna delta, erbjuder vi så kallad multimodal grupprehabilitering under 3 till 10 veckor, eventuellt i kombination med individuella vårdkontakter.

 • Nej, dels på grund av att vi behöver medicinsk information inför rehabiliteringen, dels på grund av att du som patient behöver en uppföljande läkarkontakt efter avslutad rehabilitering.

 • Vi har som mål att uppfylla vårdgarantin, det vill säga som längst 30 dagars väntetid till ditt första besök på Smärtrehabiliteringen.

 • Ja, i vissa fall. Det krävs att din läkare skriver en ny remiss. Om remissen godkänns så kan du få genomgå en ny teambedömning och eventuellt en ny rehabiliteringsperiod.

 • Eventuella behandlingar under rehabiliteringstiden diskuteras med ansvarig rehabiliteringsläkare och teamet.

 • Nej. Rehabiliteringen sker huvudsakligen i gruppform, med ett för gruppen gemensamt program. Dock skapar vi alltid tillsammans med dig en individuell rehabiliteringsplan och kan, då vi ser behov, även erbjuda enstaka individuella tider. Allt för att du ska få så stort utbyte som möjligt av rehabiliteringstiden.

 • Till vissa aktiviteter är närstående välkomna vilket framgår av ditt rehabiliteringsschema.

 • Du kan komma i kontakt med din kontaktperson eller sjuksköterskan i teamet direkt på plats, via Mina Vårdkontakter 1177 eller via telefon.

 • Ja, du kan beställa journalkopior från Danderyds sjukhus via 1177 e-tjänster.

  Om du som patient inte kan logga in på 1177 e-tjänster kan du fylla i en beställningsblankett:

  Beställ journalkopia

  OBS! Endast beställningar som gäller verksamheter inom Danderyds Sjukhus AB. Det finns även andra vårdgivare inom sjukhusets lokaler.

  Du kan även läsa din journal via tjänsten Journal via nätet som finns på 1177.

 • Vi utfärdar endast recept för de läkemedel som vi eventuellt har satt in under din rehabiliteringsperiod hos oss. Du kontaktar din kontaktperson eller sjuksköterskan i teamet.

 • Vi utfärdar läkarintyg för förebyggande sjukpenning om detta behövs för att du ska kunna delta i rehabiliteringen. Du kontaktar din kontaktperson eller sjuksköterskan i teamet.

 • Nej, det gör vi inte.

 • Ja, vi har möjligheter till parkering, måndag–fredag kl 06.00–22.00 mot avgift.