Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Tandvård, medicinsk tandvård (Folktandvården)

Folktandvården bedriver verksamhet inom medicinsk tandvård på Danderyds sjukhus men tillhör organisatoriskt Folktandvården Stockholm. 

Mer information om Folktandvårdens medicinska tandvård finner du på Folktandvårdens webbplats.