Tandvård, medicinsk tandvård (Folktandvården)

Folktandvården bedriver verksamhet inom medicinsk tandvård på Danderyds sjukhus men tillhör organisatoriskt Folktandvården Stockholm. 

Mer information om Folktandvårdens medicinska tandvård finner du på Folktandvårdens webbplats.