Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 14 obstetrik

Vi vårdar dig som kommer för akuta besvär och för planerade operationer.

Om avdelningen

Vi vårdar dig som på grund av gynekologiska besvär måste genomgå en planerad eller akut operation. Det kan även röra sig om komplikationer i samband med din graviditet, till exempel missfall och utomkvedshavandeskap. Vi vårdar även dig som vill eller måste avbryta din graviditet och dig som behöver vård i samband med operation. Vi tar också emot dig som fått en infektion eller mjölkstockning efter förlossningen. Är du nyförlöst är även din partner välkommen att stanna på avdelningen tillsammans med dig och ert barn.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor.

För att komma till vår planerade verksamhet behövs en remiss.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Först kommer du till oss på ett inskrivningsbesök till gynekologmottagningen . Du anmäler dig och betalar först i kassan på gynekologmottagningen för att sedan gå till mottagning eller avdelning. Du får också träffa en läkare som går igenom vad som ska ske. Vid behov träffar du också en narkosläkare.

När det är dags för operation går du direkt till avdelningen. 

Kvällen före operationsdagen, duschar du och tvättar ditt hår med Descutan (finns att köpa på apoteket). Sov också i renbäddad säng. Avlägsna nagellack, ta bort eventuell piercing och smycken. Om du ska opereras för framfall vill vi att du tar ett lavemang kvällen före (lavemang Microlax finns att köpa på apoteket).

Dagen före operationdagen får du inte äta eller dricka något efter klockan 24.00. 

När du kommer till avdelningen får du duscha och byta till sjukhusets kläder för att därefter ta plats i en säng. Ett dropp sätts också in. Den dag du opereras kan ingen anhörig vara med.

Efter operationen får du ligga på uppvakningsavdelning (ca 4 timmar) innan du kommer tillbaka till avdelningen.

För att förhindra blodproppar ska du röra på fötter och ben så snart du kan. Det är bra om du kommer upp och står bredvid sängen redan samma dag du blivit opererad. Är du över 40 år kommer du att få blodproppsförebyggande injektion. Du ska ta läkemedlet i sju dygn vilket innebär att du kommer att få fortsätta med detta hemma. Äta och dricka efter operationen gör du så snart du känner dig sugen. Om du kan så äter du frukost dagen efter operation i vår matsal.

Duscha går bra dagen efter operation. Operationsförbandet ska sitta kvar i en vecka. Stygnen behöver i vanliga fall inte tas bort utan försvinner av sig själva. 

Mobiltelefon får användas på avdelningen men ljudet ska vara avstängt.

Du skrivs ut från avdelningen vanligen samma dag eller dagen efter operationen på förmiddagen. Har du snitt på magen får du stanna ytterligare något dygn. 

Vi har ett utskrivningssamtal tillsammans och går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Närstående är välkomna att vara med under samtalet. Vid behov pratar vi också om sjukskrivning (vanligen 1-4 veckor).

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. 

Uppstår problem inom en vecka vänder du dig direkt till oss på avdelning 14. Därefter ska du kontakta gynekologmottagningen.

Kontakta alltid sjukvården om du känner dig sämre, får feber, eller har ökande eller besvärande buksmärta samt om du mår illa eller kräks. Kontakta även sjukvården om smärta och rodnad sprider sig kring såret eller vätska/var flyter ur såret samt vid tecken på urinvägsinfektion (blåskatarr).