Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 17 obstetrik

Avdelning 17 är en medicinsk BB-avdelning där kvinnor och barn vårdas efter komplicerad graviditet och förlossning. Vi ansvarar även för planerade kejsarsnitt.

På BB-avdelning 17 vårdas du tillsammans med ditt nyfödda barn och partner/närstående.

Observera att du kan komma att behöva dela rum med annan nyförlöst kvinna vid hög belastning. I dessa fall har partner inte möjlighet att kvarstanna. Efter att partner/närstående har lämnat BB-avdelningen får hen inte komma åter.

Under vistelsen på BB-avdelning 17 får ni råd och stöd när det gäller amning, det nyfödda barnet och de förändringar som sker i kvinnans kropp efter förlossningen/kejsarsnittet.

Använd gärna privata kläder. Förbrukningsmaterial som exempelvis bindor och blöjor finns i vårdrummet.

Inför hemgång gör barnmorska, gynläkare och barnläkare en bedömning tillsammans med er. Om både mor och barn mår bra och inte är i behov av fortsatt BB-vård kan hemgång ske tidigast 6 timmar efter förlossningen. Läs mer om det vi kallar hemgång i rätt tid.

Ni kommer att ha utskrivningssamtal med en barnmorska och eventuellt gynläkare på avdelningen. Utifrån samtalet görs fortsatt planering för återbesök. 

Kom ihåg babyskydd till barnet om ni åker egen bil eller taxi.