Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 17 obstetrik

Vi vårdar dig som ska genomgå ett planerat kejsarsnitt.

Vi vårdar dig som genomgått ett planerat kejsarsnitt. På vårdavdelningen arbetar barnmorskor, läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor för att ge vård och på bästa sätt förbereda er på den första tiden med ert nyfödda barn. Tillsammans med oss gör ni upp en plan för dig och ditt barns omvårdnad inför hemgång.

Om avdelningen

Vi vårdar dig som ska genomgå ett planerat kejsarsnitt. Under hela vårdtiden har du och din familj ett eget rum hos oss.

Vi som arbetar här är läkare, barnmorskor och undersköterskor.

För att komma till oss behöver du ha träffat en läkare som tillhör Danderyds sjukhus.

Besökstider

För partner och syskon: Fria besökstider

För övriga: Besöksförbud

Det är viktigt att du som besökare är helt frisk. Använd alltid handdesinfektion som finns på avdelningen.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Först kommer du till oss för inskrivning. Under inskrivningsdagen får du allmän information samt information om vad som är viktigt att ta med sig på operationsdagens morgon. Du har även enskilda samtal med läkare, barnmorska samt narkosläkare. Därefter åker du hem och återkommer när det är dags för själva operationen.

Efter operationen blir du inlagd på avdelningen. Under vårdtiden träffar du främst barnmorskor. Dagen efter operationen kommer den doktor som opererat dig att komma förbi, för att svara på eventuella frågor.

En barnläkare gör en rutinundersökning av barnet under det första levnadsdygnet.

Vi erbjuder dig och din familj ett återbesök inom barnets första levnadsvecka. Då träffar ni en barnmorska och kontrollerar barnets hälsa.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.