Vårdavdelning 4

Vi vårdar dig som har en svår eller smittsam infektion.

Om avdelningen

Vi vårdar dig som har en svår eller smittsam infektion och tar emot dig som ska på återbesök efter behandling. Vi tar även emot patienter från andra kliniker som har behov av isolering då vi har tillgång till slussrum.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med särskild utbildning inom infektionssjukvård. Många av oss har lång erfarenhet av patienter med svåra och smittsamma infektioner.

Förfrågan om inneliggande patienter:  Efter 11.00

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Det är bra om någon närstående kan hjälpa dig med det du behöver på avdelningen, till exempel hygienartiklar, tofflor eller inneskor, rullator eller käpp. Det är tillåtet att använda mobiltelefon på avdelningen.

När du kommer till avdelningen kontrollerar vi temperatur, puls och blodtryck. Du får ett formulär att fylla i om dina mat- och sovvanor, mobilitet, smärtproblem med mera. Informationen hjälper oss att ge dig bästa möjliga vård. Det är bra om du tar med dig din läkemedelslista.

Som patient på avdelningen är du i regel bunden till ditt rum, men samtliga rum ligger i anslutning till en terrass där man kan motionera.

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om provsvar och vad olika undersökningar som till exempel röntgen, hjärtundersökning visar.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och eventuellt återbesök. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.