Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 64 kirurgi-urologi

Vi vårdar dig som behöver utredning och behandling av sjukdomar i övre delen av mag- och tarmkanalen.

Om avdelningen

Vi vårdar dig som behöver utredning och behandling av sjukdomar i övre delen av mag- och tarmkanalen.

Våra vanligaste operationer är överviktskirurgi, gallsten och ljumskbråck. Vi utreder och behandlar även patienter med tumörer i matstrupen, magsäcken, levern och gallblåsan.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi samarbetar även med sjukgymnaster, kuratorer, kontaktsjuksköterskor och dietister.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad operation eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha en remiss.

Kontaktsjuksköterskor för cancersjukdomar i den övre mag- tarmkanalen

Telefon: 08-123 555 82

Telefontid: mån-fre kl 07:30-14:30

Inskrivning och sjukhusvistelse

När du kommer till vårdavdelningen blir du omhändertagen av en sjuksköterska och en undersköterska som tillsammans ansvarar för vården av dig.

Våra dagliga rutiner

07.30 Rond
08.00 Frukost
11.30 Lunch
14.00 Mellanmål samt kaffe
15.00 Eftermiddagsrond med läkare och sjuksköterska
16.30 Middag
19.00 Kvällsfika

När du skrivs ut

När du skrivs ut från vårdavdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Vid behov kommer du att få ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner, sjukskrivning, borttagning av stygn och återbesök om det är aktuellt. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Vid övriga frågor och funderingar efter utskrivningen, kontakta Kirurgmottagningen.