Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning hjärtintensivvård HIA

Vi vårdar dig som har akuta hjärtproblem i form av hjärtinfarkt, instabil kärlkramp, svår hjärtsvikt eller allvarliga hjärtrytmrubbningar.

Om vårdavdelningen

Vi vårdar dig som har hjärtproblem i form av hjärtinfarkt, instabil kärlkramp, hjärtsvikt, allvarliga hjärtrytmrubbningar eller andra akuta tillstånd.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi samarbetar nära med kurator, sjukgymnast och dietist.

Besök

Fria besökstider (endast två besökare åt gången på samma sal). Efter kl 19.00 är entrédörren låst. Använd då ringklockan.

Utveckling akut hjärtsjukvård

Vårdavdelning hjärtintensivvård HIA är ansluten till två olika kvalitetsregister med syfte att utveckla akut hjärtsjukvård. Registret är godkänt av datainspektionen och behandlas med samma sekretess som din journal. Vill du inte delta ber vi dig meddela detta så raderas alla dina data i registret.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vår utredning av dina hjärtproblem kommer bland annat att bestå av:

  • Kontinuerlig trådlös hjärtövervakning avseende EKG och/eller hjärtrytm.
  • Blodprovtagning
  • Arbetsprov
  • Kranskärlsröntgen
  • Ultraljud
  • Röntgenundersökningar

Rond

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården.

Ronden kan ske när som helst under dagen. Kvällar, nätter och helger träffar du läkare vid akut behov samt vid utskrivning.

Vi kommer att koppla upp dig till ett övervakningssystem för att se hur ditt hjärta arbetar. Under vårdtiden kommer vi bland annat att mäta ditt blodtryck, ta blodprover och övervaka hur du syresätter dig. Beroende på hur du mår ordineras du olika underökningar och behandlingar.

Måltider

Frukost serveras kl. 07.00-09.00. Lunch, middag och kvällsfika serveras efter dina önskemål. Så länge du är sängliggande - under exempelvis viss hjärtövervakning med blodprovstagning - serveras din mat på rummet. 

Vårdavdelning hjärtintensivvård HIA är en vårdavdelning med förhållandevis få vårdplatser därför kan du vid platsbrist bli flyttad till en annan hjärtavdelning. Detta kan ske när som helst under dygnet beroende på platsläget.

Besök

Fria besökstider (endast två besökare åt gången på samma sal). Efter kl. 19.00 är entrédörren låst, använd då ringklockan.

 

När du skrivs ut från avdelningen går den ansvarige läkaren igenom din vårdtid med dig. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt.

Har du haft en hjärtinfarkt kommer du i de flesta fall att göra återbesök till en sjuksköterska på kranskärlsmottagningen och senare till läkare på hjärtmottagningen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.