Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 74 lungmedicin

Vi vårdar dig som har en lungsjukdom.

Om avdelningen

Vi vårdar dig som har lungsjukdom, till exempel KOL, lungkollaps (pneumotorax) eller vätskesamling i lungorna (pleuravätska).

Vi som arbetar här är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Vi samarbetar nära med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen för akut behandling eller planerad utredning. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha remiss.

Vårdavdelning 74 har också en mottagning, LAE-mottagningen, dit du kommer på remiss alternativt om en lungläkare bedömer att du behöver uppföljning.

På mottagningen utförs bland annat broncoskopier, spirometrier och övriga lungspecifika ingrepp såsom tappningar och dräninläggningar.

Avgift: 80 kr

Besök

Blommor och parfym är ej tillåtet på denna avdelning.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Våra dagliga rutiner

06.00 Kontroller, blodtryck med mera
08.00 Frukost
09.00 Rond
11.30 Lunch
14.00 Eftermiddagsfika
15.00 Kontroller
16.30 Middag
19.00 Kvällsmål

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.