Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 75/ Intermediär vårdavdelning

Vi vårdar patienter med bland annat allvarliga infektionstillstånd, allvarlig blodproppssjukdom, förgiftningar och kramper.

Om avdelningen

Vi vårdar patienter med sänkt medvetande,instabil puls -andning och blodtryck där behov av ökad övervakning finns.

Vi som arbetar på avdelningen är läkare,sjuksköterskor och undersköterskor,  vi samarbetar med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer.

Besök

Blommor och parfym är inte tillåtet på avdelningen.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. 

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.