Besöksrekommendationer vårdavdelning 80 och 84

Avdelningen välkomnar besök från närstående, enligt nedanstående rekommendationer.

  • Alla patienter får ta emot besök men de måste anpassas efter patientens egen förmåga.
  • Max två personer, med undantag om minderåriga barn vill följa med.
  • Besöken bör föregås av en kontakt med avdelning.
  • Besökare får inte ha symtom som feber eller tecken på luftvägssymtom.
  • Besöken sker i första hand på patientens rum, men avdelningens gemensamma ytor till exempel patientmatsal kan användas om hänsyn tas till medpatienter och andra besökare. Barn får nyttja lekhörnan tillsammans med vuxen. Sker besöket utomhus måste patienten klara sig själv med hjälp av sin närstående.
  • God handhygien ska tillämpas.
  • Besöken ska ske under de besökstider som finns, kl. 17–20 vardagar och kl. 13–20 helger. Tänk på att varje torsdagskväll förekommer det aktiviteter för patienterna som så många som möjligt bör delta i.
  • Hos patient med smittsam sjukdom beviljas besök endast efter läkarbeslut.
  • I händelse av smittspridning på avdelningen kan totalt besöksförbud eller andra restriktioner införas.

Kontakta respektive vårdenhetschef vid frågor.