Resultat 2023

Vad tycker våra patienter och deras närstående om oss?

Rehabiliteringen ska för varje individ vara av högsta kvalitet:

 • Bemötandet ska kännas tryggt och säkert.
 • Information och rehabilitering ska ges på det sätt som bäst främjar delaktighet och engagemang hos varje individ.

Målet är att minst 90 % av patienter och minst 93% av närstående ska vara nöjda eller mycket nöjda med rehabiliteringsperioden på avdelning 80/84.

Så här såg resultaten ut för patienter (132 svar) respektive närstående (78 svar) under 2023!

Patienter som är nöjda/mycket nöjda med

 • Bemötandet: 100 %
 • Inflytandet över rehabiliteringen: 93 %
 • Informationen om skada/sjukdom: 95 %
 • Informationen om fortsatt stöd: 93 %
 • Resultatet de uppnått: 98 %

Närstående som är nöjda/mycket nöjda med 

 • Bemötandet: 99 %
 • Stödet de fått: 100 %

Rekommenderar rehabiliteringen

 • Patienter: 92 %
 • Närstående: 99 %