Resultat 2023

Vilka är våra patienter, vad gör de hos oss och hur förbättras de?

Målet är att rehabiliteringen, för varje enskild individ:

  • påbörjas så tidigt som möjligt efter insjuknandet/skadan
  • är av högsta kvalitet – ges med omtanke och kompetens
  • leder till återgång till en fungerande vardag med bästa möjliga hälsa och livskvalitet.

De flesta patienterna remitterades från stroke- och neurokirurgenhet och rehabiliteringen påbörjades inom en vecka från remissbeslut.

Antal patienter

  • 200

Könsfördelning

  • Män: 64 %
  • Kvinnor: 36 %

Diagnos

Cirkeldiagram som visar: Stroke 47 %, Skallskada 19 %, Hjärnblödning (SAH) 14 %, Övrigt 20 %

Väntetid

2,7 dagar

Behandlingstid

3,1 timmar per dag

Medelvårdtid

45,3 dygn

Självständighet vid in- och utskrivning

Skala 1–7 där 1=totalt hjälpbehov, 6=självständighet i vardagsaktivitet och 7=helt oberoende. In-pil på 4,2 och Ut-pil på 5,7.

Skala 1–7 där 1=totalt hjälpbehov, 6=självständighet i vardagsaktivitet och 7=helt oberoende. In-pil på 4,1 och Ut-pil på 5,8.

Utskriven till eget boende

89 %