Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 90 hjärtmedicin

Vi vårdar dig som har insjuknat i akuta hjärtproblem, som exempelvis hjärtrytmrubbningar, lättare hjärtsvikt, bröstsmärtor eller har svimmat av oklar anledning.

Om avdelningen

Vår planerade verksamhet utför bland annat elkonverteringar av förmaksflimmer, pacemakeroperationer och medicininställning på grund av rytmrubbningar.

Vi som arbetar här är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare specialiserade inom hjärtmedicin.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad operation eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha remiss.

Besökstid

Varje dag kl. 08-21 - undantag på övrig tid kan göras för anhöriga till en svårt sjuk patient.

En sjuksköterska och en undersköterska har alltid ansvar för dig under din vistelse hos oss. Under din vårdtid är du ofta kopplad till en apparat som registrerar din hjärtrytm. Denna kan du vara uppe och gå med.

Våra dagliga rutiner

08.00 Frukost
09.00 Rond
11.30 Lunch
16.30 Middag

På helger startar ronden senare.

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.