Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 91 hjärtmedicin

Vi vårdar dig som har insjuknat i akuta hjärtproblem, som exempelvis hjärtrytmrubbningar och ischemi.

Om avdelningen

Vi tar hand om dig som drabbats av akuta hjärtproblem och behöver hjärtövervakning. Vårdnivån är lättare än på hjärtintensivvårdsavdelninge, men tyngre än på de hjärtavdelningar där vi vårdar patienter under längre perioder.

Du kommer hit direkt från akutmottagningen och den planerade vårdtiden är mindre än en vecka.

Vi som arbetar här är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare specialiserade inom hjärtmedicin.

Besök

Varje dag kl. 08-21 - undantag på övrig tid kan göras för anhöriga till en svårt sjuk patient.

En sjuksköterska och en undersköterska har alltid ansvar för dig under din vistelse hos oss. Under din vårdtid är du ofta kopplad till en apparat som registrerar din hjärtrytm. Denna kan du vara uppe och gå med.

Våra dagliga rutiner

08.00 Frukost
09.00 Rond
11.30 Lunch
16.30 Middag

På helger startar ronden senare.

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.