Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 92 medicinsk specialistvård

Vi vårdar dig som har en mag- och tarmsjukdom eller leversjukdom.

Om avdelningen

Vi är inriktade på mag- och tarmsjukdomar (gastroenterologi) och leversjukdomar (hepatologi). Vi vårdar patienter med inflammatoriska sjukdomar, som morbus Crohn och ulcerös kolit, och leversjukdomar, som skrumplever orsakad av alkohol, infektioner och läkemedel. 

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, och vi samarbetar med kuratorer, dietistersjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad utredning, undersökning eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha remiss.

Vi samarbetar med endoskopicentrum, kirurgkliniken samt leversektionen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Besök

Blommor får tas med till avdelningen med undvik starkt doftande blommor.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vid en planerad inläggning ska du ta med dig kallelse samt id-kort. Läs igenom den skriftliga informationen du fått. Det är bra om du tar med dig aktuell läkemedelslista och om du till exempel är ordinerad ögondroppar, insulin eller salva, ta med det. Ta även med toalettartiklar samt tofflor eller innerskor. Lämna värdesaker hemma, avdelningen kan inte ansvara för dem.

Vi går ronden enligt ett prioriteringssystem där de svårast sjuka tas om hand först. Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Bestäm gärna att en anhörig håller kontakten med sjukhuset. Det är bäst att ringa efter kl. 11.00 när ronden har gått.

Vi strävar efter att utskrivning ska ske före kl. 12.00. Vid utskrivningen planeras uppföljande vård. Du får ett utskrivningsmeddelande med information om vårdtiden och om fortsatt vård. Vi går även igenom läkemedel och du får en aktuell läkemedelslista med dig hem. Alla recept skickas elektroniskt till apoteket.