Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 93 medicinsk specialistvård

Vi vårdar dig som har diabetes eller någon annan endokrinsjukdom.

Om avdelningen

Vi vårdar i första hand dig som har diabetes eller någon annan endokrinsjukdom.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi samarbetar även med dietist, arbetsterapeut, kurator och sjukgymnast.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad utredning eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha remiss.

Besök

Starka dofter, såsom blommor och parfym, är inte tillåtet på avdelningen.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ta med dig din läkemedelslista.

Våra dagliga rutiner

06.00 Blodprov om läkare ordinerat detta
07.00 Kontroll av blodtryck, puls och temperatur 
08.00 Frukost
11.30 Lunch
13.30 Eftermiddagsfika
15.00 Kontroll av blodtryck, puls och temperatur
16.30 Middag
18.30 Kvällsmål

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Under vardagar sker ronden vanligen på förmiddagen. Under helgdagar är ronden kortare och läkare träffar patienter vid behov samt vid utskrivning.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Om du har behov av sjukskrivning resonerar vi även om det. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.