Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 98 internmedicin

Avdelning 98 består av 12 enkelrum. Här vårdar vi den äldre sköra patienten utifrån ett helhetsperspektiv

Om avdelningen

Tillsammans med patient och närstående utreder,behandlar och planerar vi vården med focus på livskvalitet. det palliativa förhållningssättet genomsyrar vården för våra patienter. Vi behandlar patienter i både tidig och sen palliativ fas

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Dagliga rutiner på avdelningen 

06.00-07.00 Blodprovstagning inför rond
07.00-08.00 Dagpersonalen tar morgonkontroller
07.30-09.00 Frukost
07.30-08.30 Läkemedelsutdelning
08.30-11.00 Daglig omvårdnad.
Rond med läkare vardagar, med jourläkare vid behov under helgen
11.30-12.30 Lunch
13.30-14.30 Eftermiddagsfika
15.00-15.30 Kvällspersonalen tar eftermiddagskontroller
13.00-16.00 Tid för enskilt läkarsamtal, om så önskas
16.30-17.30 Middag
19.00-20.00 Kvällsfika
20.00-21.00 Läkemedelsutdelning

Rond

På ronden kommer läkare att informera om resultat från utredningar och tillsammans planerar ni den fortsatt vården.

Mobiltelefoner

Det är fritt fram att använda mobiltelefon på avdelningen, så länge medpatienter inte störs.

Besökare

Besökare är välkomna 13.00-19.00 alla dagar. Övriga tider efter överenskommelse.

Frågor?

Sjuksköterskor och undersköterskor finns tillgängliga dygnet runt för att kunna hjälpa dig utifrån dina behov, frågor och funderingar.

Under kvällar och helger då ordinarie läkare inte alltid finns tillgänglig svarar jourläkarna främst på akuta frågor.

Under ronden kan du även få en uppskattning på när du kan skrivas ut. Vid utskrivningen har du ett utskrivningssamtal med läkaren.

Allt viktigt som sägs i utskrivningssamtalet sammanfattas i ett utskrivningsmeddelande eller Trygghetskvitto som du får med dig hem. Där finner du information om din sjukhusvistelse, om det skett några läkemedelsförändringar, om du behöver någon uppföljning och vart du kan vända dig med frågor.

Om du har hemtjänst eller bor på ett boende så kommer en sjuksköterska att kontakta och förbereda dem.

Om du behöver extra hjälp hemma, eller annat boende, kan vi ordna en samordnad individuell planering (SIP), antingen här på avdelningen eller när du kommit hem, där du, närstående och en av kommunens biståndshandläggare går igenom dina behov av stöd.

Skulle du behöva extra tid på sjukhus för rehabilitering  eller vård kan vi skicka en förfrågan om fortsatt vård på geriatriken.