Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning njurmedicin 1

Vi vårdar dig som har drabbats av en akut eller kronisk njursjukdom.

Om vårdavdelningen

Vi vårdar dig som har drabbats av en akut eller kronisk njursjukdom. I mån av plats vårdar vi även dig med andra typer av sjukdomar.

Antingen beslutar din njurläkare om inläggning för utredning eller behandling i slutenvård eller så blir du inlagd via akutmottagningen.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, dietist, kurator och arbetsterapeut. Vi är specialister inom behandling och omvårdnad av njurmedicinska sjukdomar.

Telefontid

Vi har telefontid mån-fre kl. 11:00-16:00.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du har möjlighet, ta med din aktuella läkemedelslista. Utse också en till dig närstående person som vi kan vända oss till med information. En person som sedan kan informera övriga närstående. 

Ta gärna med en lista på de frågor du vill ha svar på. 

Du får använda mobiltelefon på avdelningen. 

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. På vardagar börjar ronden klockan 09.30 och pågår under förmiddagen fram till klockan 11. På helgerna går läkaren igenom ditt tillstånd med ansvarig sjuksköterska men du träffar bara läkaren personligen om behov av detta finns. 

För att du snabbare ska bli frisk ser vi gärna att du äter i matsalen, bäddar din egen säng och tar kortare promenader i korridoren.

När du skrivs ut från vårdavdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande, aktuell läkemedelslista, information om dina läkemedel samt planen för uppföljning och var denna ska ske. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet. 

Har du efter utskrivningen frågor eller om något tillstöter ska du kontakta din husläkare eller njurmottagningen om du är patient där.