Vuxenhabilitering Huddinge

Vi tar emot dig som är över 18 år och har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsehinder och/eller utvecklingsstörning.

Vi som arbetar här är läkare, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog och fysioterapeut/sjukgymnast.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss utan är välkommen att själv höra av dig.

Vi har infört telefontider på Vuxenhabiliteringen från och med 2019-09-26

Du kan nå mottagningen på telefonnummer: 08-123 595 67 på följande telefontider:

Måndag och fredag: Kl 09:30 – 11:00
Tisdag och torsdag: Kl 13:00 – 15:00

Om du söker en specifik teammedlem ring dennes direktnummer.

På mottagningstelefonen kan du endast lämna meddelande om det gäller återbud 24 timmar före avtalad tid. 

Inga andra lämnade meddelanden kommer att hanteras utan hänvisas till våra telefontider. Det inkluderar alla andra ärenden som till exempel övriga återbud, sjukresor, behov av intyg och bokning av besök.

Resultat av vuxenhabiliteringen

Det är viktigt för oss att få reda på vad patienterna tycker om sina kontakter med oss. Vi ber därför patienterna att svara på frågan "Vad tyckte du om ditt besök idag?" genom att lägga en pingpongboll i en av fyra lådor.

Här hittar du resultatet

Du behöver ingen remiss för att komma till oss utan kan höra av dig själv med en egen anmälan. När vi fått din anmälan eller remiss gör vi en bedömning och skickar sedan en kallelse med tid för besök.

Ta vid besöket med dig en lista över läkemedel som du använder.

Det första besöket hos oss brukar ta omkring en och en halv timme. Vid besöket kommer vi överens om hur den fortsatta habiliteringen ska se ut och bestämmer tid för återbesök.

Vid mottagningen finns undersökningsrum och toaletter med taklift. Ta gärna med eget lyftskynke om du behöver lift.

Om du önskar kan du få en skriftlig sammanfattning av det som beslutades vid besöket. Vi skickar intyg och sammanfattningar till dig så snart det är möjligt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.