Sjukhuspersonal pratar med varandra

Lediga jobb

Lediga jobb
Titel Ansök senast

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Legitimerad psykolog till Hjärnskaderehabilitering, Rehab.med. Universitetskliniken, DS, placering Huddinge Sjukhus

Ortopedkliniken

Vårdenhetschef ortopedisk akutvårdsavdelning

Ortopedkliniken

S.P.ORT (Sjuksköterska På Ortopedavdelning)

Hjärt-och fysiologi

Sjuksköterska, sign-on avd 91, "Lätt-HIA" , Hjärtkliniken, DS

Medicinsk specialistvård

Undersköterskor till Diabetes/Endokrin i sommar

Teknik och digitalisering

IT-samordnare/ Teknik och digitalisering / Danderyds sjukhus

Anestesi- och Intensivvård

Sjuksköterska Natt till postoperativ avdelning på Danderyds sjukhus

Hjärt-och fysiologi

Därför ska du jobba som sjuksköterska på Hjärtintensivvårdsavdelningen

Kirurg- och Urologkliniken

ST-läkare i kirurgi, Danderyds sjukhus

Anestesi- och Intensivvård

Specialistsjuksköterska/sjuksköterska med längre erfarenhet till Kvinnoklinikens postoperativa avdelning

Akutmottagningen

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, Akutmottagningen, Danderyds sjukhus

Neurologkliniken

Vill du vara med och forma framtidens neurologi på Danderyds sjukhus?

Danderydsgeriatriken

Spontanansökan underläkare Danderydsgeriatriken

Kvinnosjukvård och förlossning

Chefsassistent till Kvinnosjukvård och förlossning, Danderyds sjukhus

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Arbetsterapeut 100% till Vuxenhabiliteringen i Huddinge (Danderyds Sjukhus)

Medicinsk specialistvård

Sjuksköterska till Njurcentrum Nord, Självdialysmottagning

Hjärt-och fysiologi

Nattsjuksköterska till Hjärtsviktscentrum Danderyds sjukhus

Ortopedkliniken

Undersköterska till Ortopedmottagningen, Danderyds sjukhus

Ortopedkliniken

Leg fysioterapeut/sjukgymnast till reumatologisk rehabilitering

Internmedicin och Infektion

Undersköterska till Internmedicin avd 76, Danderyds sjukhus

Frågor?

Har du generella frågor gällande att arbeta på Danderyds Sjukhus? (ej spontanansökningar). Maila oss på Danderyds sjukhus