Lena Henriksson och Emma Schött, hjärnskade samordnare och hjärnskadevägledare

De jobbar för en jämlik vård

Jämlik vård för patienter med förvärvad hjärnskada och stroke – det är grunden för det regionsövergripande arbete som Emma Schött och Lena Henricson utför.

I maj 2019 tillträdde Emma Schött som ny stroke- och hjärnskadevägledare på sjukhuset. Hon arbetar regionsövergripande med målet att alla patienter med förvärvad hjärnskada eller stroke ska få lika hög kvalitet på vården och att alla ska få reda på hur de kan få hjälp och stöd i sin tillfrisknandeprocess.

Emmas fokus ligger på patienter och närstående medan kollegan Lena Henricson, stroke- och hjärnskadesamordnare, jobbar mer övergripande med vårdgivare. Emma och Lenas kompetens är tillgänglig för alla vårdgivare och alla patienter med förvärvad hjärnskada eller stroke inom hela Region Stockholm.

Samverkan för bättre vård

Det är inte lätt att ha koll på var gränsen går mellan akutvård, primärvård och kommunal vård. Många vårdgivare är involverade i den rehabilitering och det stöd drabbade får.

– Det är här vi kommer in. Vi kan ge en helhetsbild både kring vilken hjälp som finns, vad man har rätt till och vem i vårdkedjan som kan göra vad, säger Lena Henricson.

– Samverkan och det övergripande målet att det ska bli så bra som möjligt för patienterna är det viktigaste. Sen är det ju givetvis en stor fördel att även vårdpersonalen känner att de har stöd om de är osäkra på vilken rehabilitering patienterna kan få efter utskrivning, säger Emma Schött.

Någon som lyssnar

De som kontaktar Emma och Lena undrar vilken vårdgivare de ska kontakta, vilka patientföreningar som finns och hur rehabiliteringsprocessen ser ut. Vissa vill lära sig mer om sjukdomen medan andra bara behöver någon att prata med.

– Många uppskattar verkligen att de kan ringa och prata med en person som har tid att lyssna, säger Emma.

Båda är även involverade i projektet Hjärna Tillsammans, där olika aktörer och intresseföreningar arbetar för att förbättra rehabilitering och stöd för personer med en förvärvad hjärnskada eller stroke, och för deras närstående.

­– Rehabilitering är så oerhört individuellt, och det är viktigt att de finns centrala funktioner som kan ge samma information och råd till alla så att vården blir jämställd oberoende av vilken vårdgivare patienten träffar, säger Lena.

Och Emma fyller i:

– Vi finns här för både patienter, anhöriga och vårdpersonal – ring oss!

Emma Schött, stroke-och hjärnskadevägledare: 08-123 596 67
Lena Henricson, stroke- och hjärnskadesamordnare: 08-123 568 35

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb