Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Stroke- och hjärnskadevägledare

Vi vänder oss till personer i Stockholms län med stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående samt aktörer i vårdkedjan inom öppenvården.

Inom Region Stockholm finns en stroke- och hjärnskadevägledare som du kan kontakta för rådgivning och/eller vägledning. Vid behov bokas ett besök på Danderyds sjukhus eller ett videomöte.

Emma Schött, med erfarenhet som logoped inom neurologisk rehabilitering, finns nu tillgänglig. Vägledaren är tillgänglig för alla i Stockholms län men vänder sig främst till:

  • Patient och närstående
  • Vårdgivare inom öppenvård

Patient och närstående

Stroke- och hjärnskadevägledaren tar emot förfrågningar från personer som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada. Även närstående kan kontakta vägledaren.

Vägledaren kan informera om rehabiliteringsmöjligheter eller hur man kommer i kontakt med andra i samma situation. Frågorna kan även handla om familjeliv, sysselsättning eller fritid.

Vårdgivare inom öppenvård

Vårdgivare kan vända sig till vägledaren för frågor om vårdkedjan och vilka övriga stödfunktioner som finns i samhället.

Vägledaren kan också vara behjälplig i enskilda ärenden efter samtycke från patient.

Informationsfolder för nedladdning
Affisch för nedladdning

Samverkan

Stroke- och hjärnskadevägledaren samverkar med Hjärna Tillsammans, Stroke- och hjärnskadesamordnare på Danderyds sjukhus samt Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada på Akademiskt primärvårdscentrum.

Lista övriga regioners hjärnskadekoordinatorer