Stroke- och hjärnskadevägledare

Vi vänder oss till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående samt aktörer i vårdkedjan inom öppenvården.

Inom Region Stockholm finns en stroke- och hjärnskadevägledare som du kan kontakta för rådgivning och/eller vägledning.

Emma Schött, med erfarenhet som logoped inom neurologisk rehabilitering, finns nu tillgänglig. Vägledaren är tillgänglig för alla i Stockholms län men vänder sig främst till:

  • Patienter och/eller närstående
  • Vårdgivare

Patienter och/eller närstående

Stroke- och hjärnskadevägledaren tar emot förfrågningar från personer som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada. Även närstående kan kontakta vägledaren.

Vägledaren kan informera om rehabiliteringsmöjligheter eller hur man kommer i kontakt med andra i samma situation. Frågorna kan även handla om familjeliv, sysselsättning eller fritid.

Vårdgivare

Aktörer i vårdkedjan kan vända sig till vägledaren för frågor om vårdkedjan och vilka övriga stödfunktioner som finns i samhället.

Vägledaren kan också vara behjälplig i enskilda ärenden efter samtycke från patient.