Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Stroke- och hjärnskadevägledare

Vi vänder oss till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående samt aktörer i vårdkedjan inom öppenvården.

Inom Region Stockholm finns en stroke- och hjärnskadevägledare som du kan kontakta för rådgivning och/eller vägledning.

Emma Schött, med erfarenhet som logoped inom neurologisk rehabilitering, finns nu tillgänglig. Vägledaren är tillgänglig för alla i Stockholms län men vänder sig främst till:

  • Patienter och närstående
  • Vårdgivare inom öppenvård

Patienter och närstående

Stroke- och hjärnskadevägledaren tar emot förfrågningar från personer som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada. Även närstående kan kontakta vägledaren.

Vägledaren kan informera om rehabiliteringsmöjligheter eller hur man kommer i kontakt med andra i samma situation. Frågorna kan även handla om familjeliv, sysselsättning eller fritid.

Vårdgivare inom öppenvård

Aktörer inom öppenvård kan vända sig till vägledaren för frågor om vårdkedjan och vilka övriga stödfunktioner som finns i samhället.

Vägledaren kan också vara behjälplig i enskilda ärenden efter samtycke från patient.

Informationsfolder för nedladdning
Affisch för nedladdning

Stroke- och hjärnskadevägledaren samverkar med Hjärna Tillsammans, Stroke- och hjärnskadesamordnare på Danderyds sjukhus samt Stroke- och hjärnskadesamordnare på Akademiskt primärvårdscentrum.