Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa människor i livets alla skeden samt skapa plats för de livsfrågor som aktualiseras i samband med sjukdom och sjukhusvistelse. Sjukhuskyrkan är ett samarbeta mellan Svenska kyrkan och Frikyrkorna.

Någon att tala med

Hos oss kan du dela dina tankar om livets mening, om glädje, sorg och smärta både till kropp och själ. Vi finns till för patienter, anhöriga och personal.

Samtal och stöd

Vi har absolut tystnadsplikt och skriver aldrig journal. Samtal kan ske på vårdavdelningen eller i Sjukhuskyrkans lokaler. Vi finns som stöd vid kris och katastrof t.ex. vid förlust av anhörig och vid olyckshändelser.

Vi förmedlar kontakter

Det är viktigt att få träffa folk som man har förtroende för, därför förmedlar vi gärna kontakter med andra kyrkor, samfund, religioner och din hemförsamling.

Utbildning för personalgrupper

På uppdrag medverkar vi i personalutbildning och leder reflektionsgrupper.

Besök andaktsrummet

Andaktsrummet finns vid målpunkt N, plan 4 och är öppet dagligen klockan 07.00-19.00. Här kan du sitta ner i lugn och ro, tända ljus, be, skriva en bön och lägga i vår förbönslåda.

Kontakt

Du når oss alla dagar kl. 8– 17 genom sjukhusets växel: 08–123 550 00. 

Övrig tid ber vi dig att lämna meddelande på telefonsvararen och du blir kontaktad nästkommande dag.

Under sommaren (12 juni– 20 augusti 2023) är vi tillgängliga måndag–fredag kl 8–17. Meddelanden på telefonsvararen under helgen följs upp på måndagen.

Läs mer om Sjukhuskyrkan i Sverige.

I Bårhuskapellet hålls avskedsandakt och begravning.

Andligt och existentiellt stöd och kulturevenemang online

Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus vill tipsa dig som patient, närstående och personal om möjligheten att ta del av olika evenemang digitalt. Nedan finns länkar både till gudstjänster och olika kulturupplevelser.

Gå till kulturarenan.se/gudtjänster för mer information om andligt och existentiellt stöd online.

Gå till kulturarenan.se för att ta del av musik, dans, bildkonst, litteratur och andra kulturevenemang online.