Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Frikyrkorna.

Någon att tala med
Hos oss kan du dela dina tankar om livets mening, om glädje, sorg och smärta både till kropp och själ. Möjlighet finns också att få enskild nattvard på avdelningen för den som inte har möjlighet att ta sig till veckomässan i andaktsrummet. Vi finns till för patienter, anhöriga och personal.

Vi har tystnadsplikt
Vi har varken rättighet eller skyldighet att föra vidare något av det som kommer fram vid besök eller samtal. Vi för heller inga journaler.

Vi förmedlar kontakter
Det är viktigt att få träffa folk som man har förtroende för, därför förmedlar vi gärna kontakter med andra kyrkor, samfund, religioner och din hemförsamling.

Utbildning för personalgrupper
På uppdrag medverkar vi i utbildningar som handlar om etik, existentiella frågor, bemötande, krisbearbetning och handledning.

Besök andaktsrummet
Andaktsrummet finns på plan 4 - följ skylten "Sjukhuskyrkan" från huvudentrén. Där kan du sitta ner, vila, be, lyssna på musik, skriva en bön och lägga i vår förbönslåda.

Sjukhuskyrkan håller även minnesgudstjänster i Bårhuskapellet.