Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa människor i livets alla skeden samt skapa plats för de livsfrågor som aktualiseras i samband med sjukdom eller sjukhusvistelse.

Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Frikyrkorna.

Någon att tala med
Hos oss kan du dela dina tankar om livets mening, om glädje, sorg och smärta både till kropp och själ. Vi finns till för patienter, anhöriga och personal.

Samtal och stöd
Vi har absolut tystnadsplikt och skriver aldrig journal. Samtal kan ske på vårdavdelningen eller i Sjukhuskyrkans lokaler. Vi finns som stöd vid kris och katastrof t.ex. vid förlust av anhörig och vid olyckshändelser.

Vi förmedlar kontakter
Det är viktigt att få träffa folk som man har förtroende för, därför förmedlar vi gärna kontakter med andra kyrkor, samfund, religioner och din hemförsamling.

Utbildning för personalgrupper
På uppdrag medverkar vi i personalutbildning och leder reflektionsgrupper.

Besök andaktsrummet
Andaktsrummet finns vid målpunkt N, plan 4 och är öppet dagligen klockan 07.00-19.00. Här kan du sitta ner i lugn och ro, tända ljus, be, skriva en bön och lägga i vår förbönslåda.

Kontakt
Du når oss alla dagar via sjukhusets växel tel: 08-123 550 00.

Läs mer om Sjukhuskyrkan i Sverige.

I Bårhuskapellet hålls avskedsandakt och begravning.