Externa uppdrag: Rapporter

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm genomför projekt på uppdrag av externa organisationer så som Försäkringskassan och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm.

Rehabilitering med kultur  Ett samarbetsprojekt mellan vård och kultur. Annika Olin, Eva Melin, Monika Löfgren. 2019-02-19

Smärtrehabilitering med språktolk – Ett utvecklingsprojekt i klinik och forskning. Annika Olin, Catherine Lindgren Pettersson, Karin Uhlin, Maria Caliskan, Anne-Sofie Karlsson, Caroline Sandström, Monika Löfgren. 2018-04-09

5-årsrapport Hjärnskaderehabilitering unga vuxna 2012–2017. Ingrid Rydmark, Mikael Ledin. 2018-03-20

Medicintekniska produkter – vägen från idé till införande i kommuner och landsting. Borg J, Palmcrantz S. 2017-02-01

Kultur på recept vid långvarig smärta, Redskap för att förändra sig själv. Monika Löfgren, Georg Drakos. 2015-12-16

Utvärdering av Projekt Arbetsterapeuter inom två psykiatriska specialistmottagningar inom Psykiatri Stockholm Södra. Marie-Louise Schult, Monika Löfgren, Jan Ekholm. 2015-08-28

Kultur på recept vid långvarig smärta, ett pilotprojekt. Rydstad M, Löfgren M, Drakos G. 2015-05-08

Kartläggning av den unga smärtpatienten och rehabiliteringsinsatser i specialistvård och primärvård. Melin H, Agenstam Å, Öberg B-M, Osterman U, Löfgren M. 2015-02-17

Slutrapport av ME/CFS-projektet (Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrom). Indre Ljungar, Susanne Hagman, Helena Wernegren. 2013-07-09