Dyskalkylimottagning

På dyskalkylimottagningen välkomnar vi dig med misstänkta räknesvårigheter. En dyskalkyliutredning kan genomföras som tidigast höstterminen årskurs fyra. Utredningen görs utav en logoped.

För att komma till oss för dyskalkyliutredning behövs remiss och vi ser gärna att den skickas från skolhälsovård, psykolog, läkare eller annan logoped. Läs mer under mottagningens webbplats.