Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Logopedkliniken

Logopedkliniken är Stockholms och Sveriges största logopedklinik. Vi tar emot barn och vuxna med dyslexi och dyskalkyli, röstbesvär, stamning, språksvårigheter, talsvårigheter och svårigheter att tugga och svälja. Vi gör även utredningar på andra språk än svenska.

Om mottagningen

På grund av Corona/Covid -19 kommer inte tolkar till mottagningen just nu. Detta betyder att vi måste vänta med besök där vi behöver ha tolk på plats. Om du har fått en remiss till oss så står du kvar på väntelistan och vi bokar en tid till dig när tolkarna kan komma igen.

Vi tar emot patienter från hela Region Stockholm till de logopedmottagningar som tillhör Logopedkliniken, Danderyds sjukhus.

Våra logopeder finns också i språkförskolor och i skolor.

Logopedkliniken på Danderys sjukhus har ett nära samarbete med BVC, BUMM, BUP-mottagningar, tandläkare, Öron- näsa halskliniken Karolinska Universistetssjukhuset samt pedagoger inom skola och barnomsorg och personal på kommunala boenden.

Vi handleder även logopedstudenter från de olika logopedutbildningarna i Sverige.

Telefontid

Mån-fre kl. 09.00-11.00

Avgift

Avgift för barn och ungdomar under 18 år:  Avgiftsfritt
Avgift vuxen:  100 kr

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När vi fått remissen skickar vi ut en kallelse med tider. I den finns också information om besöket. Vi har verksamhet på många olika adresser så titta noga på kallelsen så att du går rätt. Vid frågor kontakta sekretariat 08-123 563 00 alternativt sjukhusets växel 08-123 550 00.

Om du inte kan komma på inbokat besök är det viktigt att du lämnar återbud. Uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar före besökstiden debiteras med 100 kr. Detta gäller även barn.

Återbud kan lämnas dygnet runt via våra e-tjänster (se respektive mottagning ovan) eller på vår telefonsvarare, telefonnummer 08-123 563 00.

De flesta besök hos oss tar cirka 30 – 45 minuter. Nybesök tar ofta lite längre tid än återbesök. Dyslexi- och dyskalkyliutredningar tar cirka 4 – 6 timmar.

Utöver det bokas tid för återkopplingssamtal där även skolan är välkommen att delta. Om det finns behov av läs- skrivhjälpmedel bokas besök för hjälpmedelsutprovning.

Hur ofta eller hur länge man kan behöva logopedkontakt beror helt på de svårigheter man söker för. Danderyds sjukhus är ett undervisningssjukhus, vilket innebär att det är vanligt att logopedstudenter eller andra yrkesgrupper är med under besöken.

Om du inte vill att någon annan ska vara med under besöket har du givetvis möjlighet att avstå. Det kommer inte att påverka din behandling.

Beroende på vilken hjälp du behöver lägger vi tillsammans upp en individuell åtgärdsplan.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.