Foniatrisk mottagning

Om mottagningen

På mottagningen arbetar foniater. En foniater är specialist i röst-, tal- och sväljrubbningar och träffar patienter enskilt eller tillsammans med logoped, för endoskopisk undersökning av munhåla, svalg och/eller stämband.

Mottagningen är en del av Talkliniken vid Danderyds sjukhus. För närmare information om verksamheten se under mottagningens webbplats.