Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Fysiologkliniken

Om mottagningen

Du kommer till oss för undersökning av bland annat hjärtats, kärlens, lungornas och njurarnas funktion. Som patient remitteras du hit från någon annan avdelning eller mottagning på sjukhuset eller från primärvården.

Undersökningarna utförs i allmänhet av specialutbildade biomedicinska analytiker i samarbete med läkare som granskar och bedömer resultatet.

Våra undersökningar

Läs mer här om våra undersökningar. 

Vi är ackrediterade av Swedac.

Vilo-EKG utan tidsbeställning

Fysiologkliniken utför vilo-EKG utan föregående tidsbeställning, om aktuell remiss finns, vardagar måndag-torsdag kl. 08.00-15.45 och fredag kl. 08.00-14.00.

Öppettider & kontakt

Kassans öppettider är

  • mån-tors 7:40-16.30
  • fred 7:40-15:00

Vi använder TeleQ, det innebär att när du ringer till oss får du besked om att vi ringer upp dig, på en bestämd tid.

Efter telefontidens slut går det bra att lämna ett meddelande. Uppge ditt namn, personnummer och ärende. Vill du bli uppringd anger du även ett telefonnummer på vilket vi kan nå dig.

Betalning

Avgiften är 200kr.

Betalning kan ske kontant eller med kort. Frikort gäller.

Viktig besökarinformation

Fysiologkliniken har mottagning på Danderyds sjukhus men även en filial på Hjärt-kärlcentrum nord, Svärdvägen 11, Danderyd.
Se Karta till Hjärt-kärlcentrum nord.  

OBS! Det framgår tydligt i din kallelse om du ska komma till oss på Danderyds sjukhusområde eller till vår filial Hjärt-kärlcentrum nord på Svärdvägen 11, Danderyd.

Frågor?

Frågor gällande remiss på ultraljud av hjärtat och bokning av tid?

Ring Hjärtekocenter: 08-123 574 82

Sjukresa

Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning eller avdelning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Tolk

Om du inte talar eller förstår svenska språket har du rätt till en språktolk. Vi bokar automatiskt tolk till bokad undersökning om det framgår av din remiss att behovet finns.

Kom i god tid till vår kassa på plan 4 där du anmäler dig och betalar, medtag giltig legitimation. Du blir sedan uppropad med ditt namn i väntrummet.

När undersökningen är klar sammanställs resultatet och vid behov hämtas en läkare som granskar bilder eller kurvor innan du får lämna undersökningsrummet och avdelningen.

Resultatet av din undersökning skickas till den läkare som skrev remissen och som också ger dig besked om undersökningens resultat.