Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Hjärnskaderehabilitering dagvård Danderyd

Vi rehabiliterar dig som är över 18 år och har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Målsättningen är att rehabiliteringen ska bidra till en så väl fungerande vardag som möjligt och att du kan återgå till arbete eller studier.

Vi rehabiliterar dig som är över 18 år och har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Målsättningen är att rehabiliteringen ska bidra till en så väl fungerande vardag som möjligt och att du kan återgå till arbete eller studier.   Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, psykologer, kuratorer och instruktörer.   För att kunna delta i rehabiliteringsprogrammen vill vi att du är fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader.

Om mottagningen

Hjärnskaderehabilitering dagvård finns både på Danderyds sjukhus och på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

För att komma till oss behöver du remiss från läkare.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, psykologer, kuratorer och instruktörer.  

Fri från alkohol- och drogberoende

För att kunna delta i rehabiliteringsprogrammen vill vi att du är fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader.

Resultat av hjärnskaderehabiliteringen

På mottagningen sker en ständig utvärdering och utveckling av den rehabilitering vi utför. Här får du information om hur våra patienter förbättras och vad de tycker om oss.

En sjuksköterska kontaktar dig angående planerat inskrivningsdatum. En skriftlig kallelse med detaljerad information skickas också till dig.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på. Ta också med dig en lista över läkemedel som du använder.

Det är bra om en närstående följer med dig på första besöket.

Anmäl dig i kassan

Anmäl dig först i kassan på rehabiliteringsmedicinska kliniken (antingen på Entrévägen 6 på Danderyds sjukhus eller på Medicingatan M41 på Huddinge sjukhus).

Bedömning

Din rehabilitering börjar med en bedömningsperiod där du träffar samtliga i teamet. Resultatet av perioden presenteras för dig vid en planeringskonferens.

Vidare rehabilitering

Om vi bedömer att du behöver vidare insatser erbjuder vi dig rehabilitering utifrån dina individuella behov. Du har vanligtvis rehabilitering 15–20 timmar under 3–5 dagar per vecka (måndag – fredag). Längden på rehabiliteringsperioden varierar efter dina behov. Under rehabiliteringen arbetar vi för att tillsammans med dig planera för din fortsatta träning och sysselsättning.

Du har en kontaktperson under rehabiliteringsperioden. I samband med planeringskonferensen utarbetas en individuell rehabiliteringsplan som vi följer upp regelbundet.

Teamstöd inför återgång i arbete

Om du är i behov av teamets stöd vid planering inför återgång i arbete kallar vi till ett avstämningsmöte med din handläggare på Försäkringskassan. Om du har en anställning kallas även din arbetsgivare.

Utskrivning

När du skrivs ut från rehabiliteringen tar din husläkare eller företagshälsovård över ansvaret för din rehabilitering.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.