Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Hjärnskaderehabilitering mottagning Danderyd

På mottagningen träffar du en läkare som tillsammans med dig och närstående gör en bedömning. Vid behov av rehabilitering görs en planering för fortsatta rehabiliteringsinsatser inom vår verksamhet eller via andra aktörer.

Om mottagningen

För att komma till oss behöver du remiss från läkare.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på. Ta också med dig en lista över läkemedel som du använder.

Det är bra om en närstående kan följa med dig på första besöket.

Anmäl dig först i kassan på rehabiliteringsmedicinska kliniken på Entrévägen 6.

På mottagningen träffar du en läkare som tillsammans med dig avgör om du har behov av klinikens rehabiliteringsinsatser och då sätts du upp på en väntelista. Läkarbesöket tar ca en timme.

Du kommer inom 90 dagar att bli kallad till den enhet där du är planerad att få din rehabilitering.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.