Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Hjärtrehabilitering

Rehabilitering efter en hjärtsjukdom är en viktig del i din återhämtning.

Om hjärtrehabilitering

Rehabilitering efter hjärtsjukdom är en viktig del i din återhämtning för att du ska få ett så normalt liv som möjligt. Hos oss är rehabiliteringen ett teamarbete där vi tillsammans med dig sätter upp mål och utformar ett rehabiliteringsprogram som passar dig. Vi är noga med att du ska känna att programmet är anpassat till dina speciella förutsättningar och att du kommer att klara av det.

Att ha kunskap om sin sjukdom och känna igen sina symtom är av stor vikt för en bra rehabilitering, och därför lägger vi stor vikt vid undervisning och information.

Inom ramen för hjärtrehabilitering kan vi erbjuda dig sjukgymnastik, stresshantering, dietistkontakt samt nikotinavvänjning.

Kranskärlsmottagningen

Några veckor efter din vårdtid på hjärtavdelningen blir du kallad till kranskärlsmottagningen. På kranskärlsmottagningen får du träffa en specialutbildad hjärtsjuksköterska som går igenom ditt sjukdomsförlopp, din medicinering och eventuella riskfaktorer. Tillsammans lägger ni upp en rehabiliteringsplan.

Hjärtskola

Gruppundervisning om sjukdomslära och livsstilsförändringar. Även anhöriga har möjlighet att deltaga.

Sjukgymnastik

En viktig faktor för att rehabiliteringen ska lyckas är motion. Vi har hjärtgymnastik i grupp i olika nivåer utefter dina behov. Vi försöker hitta motionsformer som passar din fysiska nivå och din personlighet. Om du känner lust och glädje är det större chans att du kommer att röra på dig regelbundet, även efter det att sjukgymnastiken är avslutad.

Dietistkontakt

Du har möjlighet att i grupp eller enskilt få träffa en dietist. Tillsammans går ni igenom dina matvanor och ser om förändringar kan göras för en hälsosam livsstil.

Kurator 

Möjlighet finns till stödsamtal med kurator.

Stresshantering

Specialutbildade kuratorer leder gruppverksamhet. Grupperna startar fortlöpande under året.

Nikotinavvänjning

Våra specialutbildade sjuksköterskor hjälper dig med nikotinavvänjning.

Hjärtläkare

Ett par-tre månader efter sjukhusvistelsen blir du kallad på återbesök till hjärtläkare. Därefter sker återbesök hos din husläkare.