Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Tobaksenheten

Tobaksenheten är en del av Hjärt-kärlcentrum nord, som drivs av Hjärtkliniken Danderyds sjukhus tillsammans med Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus. Vi tar emot dig som behöver sluta röka och snusa. Vi erbjuder individuellt stöd och har kontakt med dig under ett år. Vi som arbetar här är sjuksköterskor med specialutbildning inom rökavvänjning. För att komma till oss behöver du remiss, antingen från husläkare eller specialistläkare.

Tobaksenheten är en del av Hjärt-kärlcentrum nord, som drivs av Hjärtkliniken Danderyds sjukhus tillsammans med Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus. Vi tar emot dig som behöver sluta röka och snusa. Vi erbjuder individuellt stöd och har kontakt med dig under ett år. Vi som arbetar här är sjuksköterskor med specialutbildning inom rökavvänjning. För att komma till oss behöver du remiss, antingen från husläkare eller specialistläkare.