Patientinformation

Här kan du som patient ta del av information inför din operation samt information och träningsprogram gällande din skada.

Läs mer

För mer information om gipsning, olika typer av skador eller vad du ska tänka på inför operation, se länkar nedan.

Sköterska gipsar patient