Nationell högspecialiserad vård vid resttillstånd efter polio

Socialstyrelsen har gett Region Stockholm i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) vid resttillstånd efter polio. Uppdraget utförs och samordnas av oss på Postpolio och neuromuskulära mottagningen, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken vid Danderyds Sjukhus med början 1 januari 2024.

Uppdrag

I uppdraget ingår ansvar för:

  • utredning och diagnostik
  • ställningstagande till behandling, rehabilitering och uppföljning

Genomförande

Om misstanke om resttillstånd efter polio finns men inte tidigare utretts, genomförs både medicinsk utredning/diagnostik och kartläggning av rehabiliteringsbehov med rekommendationer om fortsatta insatser.

Om diagnos finns görs en individuell anpassning av nödvändiga insatser beroende på tidigare undersökningar.

Om utredning är genomförd vid NHV-enhet tidigare och en försämring avseende resttillståndet efter polio tillstöter kan en förnyad bedömning av rehabiliteringsbehov inkl. rekommendationer om fortsatta insatser erbjudas.

Genomförandet av rekommenderade insatser och uppföljning efter NHV omhändertas av hemregion och/eller -kommun.

För att bli aktuell för insatser inom ramen för nationell högspecialiserad vård krävs en remiss till oss från en annan vårdgivare. Man kan som patient inte göra en egen vårdbegäran. Hemregionen ansvarar för kostnad för resor och boende i samband med vård på en NHV-enhet.

Tillståndshavare

Mer information om nationell högspecialicerad vård inom Region Stockholm