Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Smärtcentrum – Högspecialiserad smärtrehabilitering Huddinge

Högspecialiserad smärtrehabilitering tar emot dig som har långvarig smärta som i hög grad påverkar din livsföring och livskvalitet. Vi har ett särskilt utformat program för dig som är ung vuxen.

Om mottagningen

Högspecialiserad Smärtrehabilitering har verksamhet både på Danderyds sjukhus och på Huddinge sjukhus, och är tillsammans med Smärtmottagningen på Anestesikliniken del av Smärtcentrum, Danderyds sjukhus.

På Huddinge sjukhus bedrivs, förutom som ovan, även smärtrehabilitering för patienter med behov av språktolk. (Rapport: Smärtrehabilitering med språktolk – Ett utvecklingsprojekt i klinik och forskning.)

Vårt fokus ligger på rehabilitering till ett för dig fullvärdigt liv och vi arbetar i multiprofessionella team med läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut arbetsterapeut, kurator och sjuksköterska.

Vi erbjuder teambaserad rehabilitering med huvudsakligen gruppaktiviteter, men även individuella insatser under en period av 3–10 veckor. Beslut om rehabilitering tar vi i samråd med dig som patient. För patienter med behov av språktolk kan rehabiliteringsperioden vara något längre.

Vanliga frågor och svar (pdf)

Resultat

Hur förbättras våra patienter och vad tycker de om oss?

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från din husläkare eller specialistläkare.
Bekräftelse på mottagen remiss skickas till inremitterande läkare och till dig som patient.

Ersättning, sjukskrivning och sjukintyg

Ersättningen under rehabiliteringen kan du få från Försäkringskassan. Du kan få förebyggande sjukskrivning (vi skriver utlåtandet), eller vanlig sjukpenning om du varit sjukskriven i direkt anslutning till rehabiliteringsstarten (sjukskrivande läkare förlänger oftast sjukskrivningen). Sjukintyget ordnas innan rehabiliteringens start.

Samarbete

Rehabiliteringen kan efter behov genomföras i samarbete med andra vårdgivare (ex primärvården) och Försäkringskassan. Rehabiliteringen kan även innehålla arbetslivsinriktade insatser och samarbetet kan då ske med Försäkringskassan, arbetsgivare, arbetsförmedlingen och företagshälsovården.

Vi har även löpande kontakt med flera patientföreningar.

Kvalitet, utbildning och forskning

Smärtrehabilitering ingår i Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) och verksamheten är kvalitetssäkrad enligt Commission of accreditation on rehabilitation facilities (CARF).

Tillsammans med Karolinska Institutet och andra universitet/högskolor utbildar vi studenter inom olika professioner både teoretiskt och praktiskt.

Som universitetsklinik bedriver vi forskning och utveckling för att utvärdera och vidareutveckla den rehabilitering vi utför. Resultat av rehabiliteringen kan på gruppnivå redovisas inom ramen för kvalitetsregistret NRS.

Vi vill att du fyller i ett frågeformulär som underlättar bedömningen och som sedan bearbetas anonymt för att ingå i ett nationellt kvalitetsregister (NRS).

Bedömningsfasen

Du kommer att mötas av ett multiprofessionellt team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska.

Initialt sker en första bedömning av yrkesgrupperna i teamet. Tillsammans med dig skapar vi en gemensam bild för att förstå hur smärtan påverkar din vardag.

Framkomna resultat ligger till grund för din fortsatta rehabilitering och med stöd av teamet formuleras en så kallad individuell rehabiliteringsplan - IRP.

Rehabiliteringsfasen

Rehabiliteringsinsatserna är schemalagda en till flera dagar per vecka främst i grupp, men  även individuellt utifrån behov. Rehabiliteringsperioden pågår under en period av 3 till 10 veckor. Vid inledande bedömning kommer du få mer information om programmets upplägg. För patienter med behov av språktolk kan rehabiliteringsperioden vara något längre.

Efter nybesöket är du alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.