Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Strokemottagning

Vi tar emot dig som ska på återbesök efter en stroke.

 

Om mottagningen

Till strokemottagningen kommer patienter på återbesök som vårdats inneliggande för en TIA eller stroke, men även patienter som fått en remiss till mottagningen. 
Strokepatienter som inte behöver vård på vårdavdelning, men är i behov av specialistbedömning, kommer till strokemottagningen på remiss från akutmottagning, husläkare eller andra instanser.

Om du vill veta mer om stroke kan du lyssna på denna patientföreläsning om stroke (länk till Youtube) eller läsa broschyren Värt att veta om stroke (länk till pdf) med information för dig som drabbats av stroke och för dig som är anhörig.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du vårdats inneliggande för en tia eller stroke, kallas du vanligtvis till mottagningen efter ca 1-2 månader för ett läkar- eller sjuksköterskebesök, men i vissa fall behöver man vänta in olika undersökningar.

De flesta undersökningar som behöver göras inför besöket på strokemottagningen, görs på andra ställen som t ex röntgen, klinisk fysiologi eller ögon. Om du får en remiss medskickad för provtagning, ska du vända dig till någon av Karolinska laboratoriets filaler i Stockholm. 

Under telefontiden kan du ringa och ändra eller avboka tid samt ställa frågor till en sjuksköterska. Vid behov blir du även uppringd av en läkare. Du kan också lämna besked i telefonsvararen. Tänk på att tydligt tala in ditt namn, personnummer samt vad ärendet gäller.

På mottagningen arbetar 1 sjuksköterska och 1 specialistläkare.

Vissa prover tas på strokemottagningen som t ex 24 timmars blodtrycksmätning, glucosbelastning eller forskningsprover.

På strokeenheten bedrivs ständigt olika forskningsstudier och vi är oerhört tacksamma för våra patienters deltagande. De flesta patienter inkluderas i en studie någon av de första dagarna på vårdavdelningen, men det kan även hända att du får frågan "om du önskar delta i en studie" på återbesöket.