Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 56 ortopedi

Vi tar emot och vårdar dig som har en skada i skelett, muskler eller leder.

Om avdelningen

Vi tar emot och vårdar dig som har drabbats av en skada i skelett, muskler eller leder, till exempel en axelskada, höftfraktur eller annan akut ortopedisk skada.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuterarbetsterapeuter och vårdsamordnare, och vi samarbetar med dietister.

Om du har frågor efter din utskrivning går det bra att kontakta Ortopedmottagningens telefonrådgivning 08-123 569 12, må-fre 08.00-12.30. Du kan även kontakta Ortopedmottagningen via 1177.se.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vid ankomst till avdelningen tas du omhand av ansvarig sjuksköterska och undersköterska. Om du har möjlighet, ta med din aktuella läkemedelslista. Utse också en närstående person till dig som vi kan vända oss till med information, och som kan informera övriga närstående. 

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prover och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. På vardagar sker ronden under förmiddagen. På helger träffar du läkare vid behov.  

Våra undersökningar sker ofta under dagtid men operationer kan ske även kvällstid.

Måltider

Du får alltid flera val av maträtt till lunch och middag, därtill kommer frukost, mellanmål och kvällsfika.

Hjälpmedel och träning

Under din vårdtid kommer vi att prova ut lämpliga hjälpmedel och resonera kring träning. Vår arbetsterapeut instruerar dig i hur du använder hjälpmedel och vår sjukgymnast lägger upp ett träningsprogram och visar dig hur du ska träna.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett utskrivningsmeddelande och information om mediciner och eventuellt återbesök. Om du är i behov av sjukskrivning tar vi upp det under utskrivningssamtalet. Anhöriga är välkomna att vara med under samtalet.

Om du har frågor efter din utskrivning går det bra att kontakta Ortopedmottagningens telefonrådgivning 08-123 569 12, må-fre 08.00-12.30. Du kan även kontakta Ortopedmottagningen via 1177.se.