Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 72 neurologi

På avdelning 72 välkomnar vi dig med neurologisk sjukdom. Vi vårdar även dig som har ett andningshandikapp på grund av neurologisk sjukdom och som är i behov av respiratorvård.

Om avdelningen

Avd 72 är en neurologisk slutenvårdsavdelning.

Vi vårdar patienter

  •  Som har neurologiska sjukdomar i behov av utredning, behandling och teambedömning.
  • Som har ett andningshandikapp och har behov av respiratorvård och planeras komma hem eller till annat boende. Vi har ett nära samarbete med Nationellt Respiratoriskt Centrum (NRC).

Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped samt dietist.

Det går bra att använda mobiltelefon. Du kan som patient få tillgång till Internetuppkoppling. TV finns i dagrum.

Rond

Under rond får du träffa ansvarig läkare med tillhörande team. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Ronden sker på förmiddagar på vardagar. Under helgdagar är ronden kortare.  

Mediciner

Avdelningen ansvarar för att du får de läkemedel som är ordinerade. Det är bra att ta med sig vissa läkemedel såsom ögondroppar och astmamedicin som ordinerats vid tidigare läkarbesök.

Värdesaker

På grund av stöldrisken rekomenderar vi att du inte har med dig smycken eller stora summor pengar under vistelsen på avdelningen.

Telefonkontakt

Vid anhörigas förfrågningar via telefon om patientens tillstånd är vi tacksamma om anhöriga och närstående kan försöka samordna dessa kontakter.

Skor/tofflor

Undvik att gå utan skor eller tofflor med tanke på halkrisk.

Vid utskrivning får du information om fortsatt planering av vård och recept på eventuella läkemedel. Alla recept skickas elektroniskt till apoteket.

Vid behov så träffar läkare även dig före utskrivning