Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 95 hjärtmedicin

Här utreds och vårdas du som har symtom som tyder på syrebrist i hjärtat - som bröstsmärta - eller en konstaterad akut hjärtsjukdom, exempelvis hjärtinfarkt.

Om avdelningen

Vi vårdar, undersöker och behandlar dig som har bröstsmärta eller andra symtom som kan tyda på syrebrist i hjärtmuskeln. Vi tar emot både dig som har misstänkt hjärtsjukdom och dig som har en redan konstaterad hjärtsjukdom.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med särskild utbildning inom hjärtmedicin. Vi arbetar i team och har ett nära samarbete med kurator, sjukgymnast och dietist.

Det vanliga är att du som patient kommer hit från akutmottagningen där vi hämtar dig i brits eller rullstol. Överflyttning kan även ske från annan avdelning på sjukhuset.

När vi utreder dina hjärtbesvär använder vi oss av kontinuerlig hjärtövervakning för hjärtrytm och EKG, samt blodprovtagning. Om det bedöms nödvändigt av din ansvarige läkare på avdelningen, kan du komma att utredas vidare genom exempelvis arbetsprov på motionscykel eller kranskärlsröntgen på avdelningen Coronar/PCI-laboratorium.

Rond

Under ronden får du träffa det team som är ansvarigt för dig och som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska. Teamet informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården.

Ronden sker på vardagar från förmiddag till eftermiddag. Vi tar hand om de mest akuta fallen först. På helger träffar du läkare vid behov.

Orientering

På avd 94 som är på samma plan som avd 95, finns patientmatsal och dagrum med TV. 

Mediciner

Vi ansvarar för att du får de läkemedel som är ordinerade. Det är dock bra om du eller dina anhöriga kan ta med dina egna läkemedel, till exempel ögondroppar och inhalator.

Utskrivning sker i vanliga fall på förmiddagen. Om vi behöver din sängplats för nyinkomna patienter innan din utskrivning är klar ber vi dig vänta i dagrummet.

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Vid behov diskuterar vi även sjukskrivning. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Har du haft en hjärtinfarkt eller gjort ballongvidgning av kranskärl (PCI) följs du vanligtvis upp inom ett par veckor genom ett återbesök till någon av våra sjuksköterskor på kranskärlsmottagningen, som är en del av Hjärt-kärlcentrum nord, och senare till läkare på hjärtmottagningen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.