CogTech – en plats för lek och allvar

Till CogTech kommer patienter för att träna kognitiva funktioner, strategier och till viss del motorik med hjälp av ny teknologi. CogTech har varit i full verksamhet sedan mars 2020 och har gett våra patienter möjlighet att träna förmågor på ett annat sätt och som ett komplement till traditionell arbetsterapeutisk behandling.

Hit kommer våra slutenvårdspatienter som har en kognitiv funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada. Även patienter från några av våra öppenvårdsverksamheter har möjlighet att besöka lokalen för att träna sina förmågor.

Flexibiliteten på tekniken i CogTech gör att vi kan vända oss till en bred patientgrupp.

Filmen om CogTech är 2:46 minuter lång.

Några av våra apparater

  • I CogTech använder vi bland annat smarta glasögon som projicerar hologram i rummet som man sedan interagerar med för att exempelvis träna uppmärksamhet och avsökning.

  • Yeti är en 65 tums surfplatta. Den är höj- och sänkbar, men kan även justeras så det blir som ett bord. Där kan vi jobba med synträning, avsökning, uppmärksamhet, problemlösning, men även underhållning och avslappning.

  • VR-glasögon används för upplevelser som kan skapa lugn, exempelvis promenera i en skog eller dyka under vatten. Spel som tränar uppmärksamhetsförmåga, planering, problemlösning och motorik på ett intensivt och nöjsamt sätt. Men även upplevelser för att bara skratta och få massa må-bra-hormoner och för en stund glömma vardagen.

Forskning

Att bedriva forskning och möjlighet att prova ny teknik i närhet till klinisk verksamhet är en stor vinst och ett av de stadiga ben CogTech står på.