Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Vårdavdelning 80 rehabiliteringsmedicin

Vi vårdar dig som drabbats av en hjärnskada i vuxen ålder (från 18 år).

Om avdelningen

Vi vårdar dig som drabbats av en hjärnskada i vuxen ålder (från 18 år). Målet är att du efter den akuta sjukdomsfasen ska kunna återfå ett så bra liv som möjligt. 

De vanligaste patientgrupperna hos oss är personer som fått stroke eller traumatisk hjärnskada och vårt fokus ligger på rehabilitering.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer, neuropsykologer och instruktörer.

Samarbete

Vi har tillgång till akutsjukhusets alla resurser.

Vilka övriga samarbetspartner vi har avgörs av ditt individuella behov. Exempel på några aktörer som vi har tätt samarbete med under behandlingsperioden är ortopedtekniska centrum för att ta fram ortoser, hjälpmedelscentraler för att anpassa olika hjälpmedel, Nationellt Respirationscentrum för att få hjälp med olika andningsbefrämjande behandlingar och dietist för att säkra näringsbehovet.

Vi kontaktar även andra instanser, om din hemkommun eller Försäkringkassan bedömer att de behövs för din rehablitering. Dessutom kontaktar vi din vårdcentral.

Resultat av hjärnskaderehabiliteringen
På avdelningarna sker en ständig utvärdering och utveckling av den rehabilitering vi utför. Denna utvärdering ger information om våra patienter, hur de förbättras och vad de tycker om oss.

När du kommer till avdelningen har vi ett inskrivningssamtal för att vi så tidigt som möjligt ska få en helhetsbild av dig. Dina närstående är välkomna att vara med både under inskrivningssamtalet och under behandling och träning.
Under den första tiden bedömer vi din aktuella förmåga och dina behov av hjälp i olika sammanhang. Efter cirka två veckor har vi ett inledande planeringssamtal där vi tillsammans med dig och dina närstående upprättar en individuell rehabiliteringsplan och formulerar målen för din rehabiliteringsperiod.

Träningen följer din individuella rehabiliteringsplan och du får ett individuellt utformat veckoschema där träning varvas med vila. Standardintensiteten ligger på två till fyra timmars rehabiliteringsaktiviteter per dag (fyra till åtta 30-minuterspass). Vi dokumenterar allt kring din rehabilitering och har regelbundna planeringssamtal då vi utvärderar och justerar dina rehabiliteringsmål.

Så fort det är möjligt planerar vi för att du ska kunna åka hem över helgen. I planeringen ingår ofta hembesök då vi hjälper till att anpassa hemmet efter dina behov. Hur länge du behöver stanna på avdelningen kan variera från ett par veckor till några månader beroende på dina behov. Det finns möjlighet för dig att prova ett tryggt och säkert boende med stöd av hembaserad ny teknik i vår träningslägenhet "@home".

När du skrivs ut har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och eventuellt återbesök. Dina anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.
Vid utskrivningen får du dokumentationen över din rehabiliteringsperiod, ett program för fortsatt träning samt instruktioner för de eventuella hjälpmedel du fått.

Om du behöver särskilda hjälpinsatser efter utskrivning bokar vi in olika vårdgivare för en gemensam vårdplanering. Vissa kommuner har speciella stroke- och hjärnskadeteam och kan hjälpa till med fortsatt bostadsanpassning efter utskrivning.