Vårdavdelning 80/84 – Vad händer efter utskrivningen?

Inför hemgång uppstår ofta många frågor. Här har vi samlat kort information om vanliga hjälp- och stödinsatser som samhället kan erbjuda efter utskrivning från vårdavdelning 80/84.

Behov av hjälpinsatser i hemmet

Kommunen ansvarar för hjälpinsatser såsom hemtjänst eller trygghetslarm i hemmet. Om behov har framkommit under vårdtiden hos oss, kan vi hjälpa till med kontakten med kommunen innan utskrivning. Om du i ett senare skede behöver insatser från kommunen kontaktar du själv en biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du på din kommuns hemsida.

Hemsjukvård och vårdcentral/husläkarmottagning

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet och vänder sig till dig som av medicinska skäl eller på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen själv. Det kan t ex handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning, provtagning och sårvård. Om du vid utskrivning har behov av hemsjukvård meddelar vi detta till den vårdcentral du är listad hos. Behöver du lista om dig, kan vi hjälpa dig med det. Vi meddelar även vårdcentralen om ditt eventuella behov av katetrar, underlägg och andra inkontinenshjälpmedel som förskrivs av distriktsjuksköterskan.

Sjukskrivning och läkemedelsrecept

Våra läkare hjälper dig med sjukskrivningsintyg och läkemedelsrecept för den närmaste tiden efter utskrivning. Om du har fortsatt behov i ett senare skede kontaktar du själv din vårdcentral/husläkare.

Hjälpmedel

De hjälpmedel som är utprovade och förskrivna till dig och som du fortfarande behöver tar du med dig hem. Uppstår det behov av hjälpmedel i ett senare skede diskuterar du det med den rehabinstans som är aktuell efter utskrivning eller med sjuksköterska på vårdcentralen.

Bostadsanpassning

Om det i din bostad finns fysiska hinder för dig såsom att förflytta dig eller sköta din hygien t ex höga trösklar eller badkar, hjälper din arbetsterapeut dig att ansöka om bostadsanpassning. Ansökan skickas till din hemkommun för handläggning och beslut. Om behov uppstår i ett senare skede kontaktar du själv arbetsterapeuten inom primärvårdsrehabiliteringen.

Färdtjänst

Färdtjänst är till för personer med en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig art och som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik. Om du har trappor hemma som du inte kan gå i kan du boka en resa med trappklättrare. Om det under vårdtiden framkommer behov av färdtjänst kan vi hjälpa dig med ansökan. Om du i ett senare skede har behov av färdtjänst kan du kontakta kommunens färdtjänstutredare för att få hjälp. För att ansöka om färdtjänst krävs ett läkarintyg, en utredning, egen ansökan och porträttfotografi. Intyg kan din husläkare hjälpa dig med. Ansökan skickas till din kommun för beslut.

Sjukresor

En sjukresa är en resa där du med särskilda medicinska behov kan resa med taxi eller specialfordon mellan din folkbokföringsadress och vårdgivare. Sjukresekortet får du av oss. När du ska beställa sjukresa behöver du först ringa till vårdgivaren där du är inbokad, för att få resor tillagda på ditt sjukresekort. Därefter beställer du sjukresan. Om du har trappor hemma som du inte kan gå i kan du boka en resa med trappklättrare.

Information och stöd till närstående

Under tiden på avdelning 80/84 så kan närstående vända sig till kuratorn för samtalsstöd eller för stöd i praktiska frågor. Efter utskrivningen kan närstående vända sig till kommunens anhörigkonsulent för vägledning och stöd. Kontaktuppgifter hittar du på din kommuns hemsida.

I filmerna Hjärnkunskap för närstående talar olika personalkategorier om sådant som är bra att känna till som vuxen närstående.

Fortsatt rehabilitering

Vid utskrivning kommer en plan för din fortsatta rehabilitering finnas. Den bygger på dina aktuella rehabiliteringsbehov och förutsättningar. Det vanligaste är att remiss skickas till Neuroteam med fokus på rehabilitering i ditt hem. Neuroteamet kontaktar dig inom två arbetsdagar efter utskrivning. Återbesök till läkare kan bli aktuellt och du får en preliminär återbesökstid i samband med utskrivning. Tiden kan ändras. En kallelse skickas hem med aktuella tiden. Möjlighet till SMS-påminnelse finns också. Vid återbesöket tar läkaren ställning till lämplig rehabiliteringsnivå och fortsatta rehabiliteringsinsatser.