Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Hjärnkunskap för närstående

Välkommen till Hjärnkunskap – en föreläsningsserie om hjärnskada utifrån perspektivet som närstående!

I filmerna talar de olika personalkategorierna på Vårdavdelning 80/84 om sådant som är bra att du som vuxen närstående känner till.

Om du har frågor efter att ha sett filmerna kan du kontakta lämplig personalkategori i teamet.

Patienterna får motsvarande föreläsningar under tiden på avdelningen.

Utvärdering Hjärnkunskap för närstående

Var filmerna relevanta för dig?
Saknade du någon information?
Vad tyckte du om längden på filmerna?