Foton från avdelningen

Foto på Patientrum
Patientrummet är rymligt och, förutom säng, möblerat med egen garderob, sängbord, vilstol, TV, toalett och dusch. Färgsättningen är grön på 84:an och blå på 80.
Foto på hygienrum.
Eget hygienrum finns i direkt anslutning till rummet. Här sker mycket av den basala vardagsträningen.
Fotot på Träningsrum
I träningskorridoren finns utrustning för bl a träning av motorik, styrka och kondition.
Foto på Träningsrum
I gymmet på vårdavdelningen testas och tränas bl a balans, styrka, koordination och förflyttningsmetod.
Foto på Terapirum
I logopedrummet tränas bl a språk, tal och olika sorters kommunikationshjälpmedel.
Foto på Träningskök
I träningsköket på avdelningen kan planering och tillagning av måltid tränas. Här går också att äta sina måltider i lugn och avskild miljö.
Foto på Dynavision
I Dynavision-rummet gäller det att pricka in rödlysande fyrkanter med händerna inom en viss tid – här tränas syn, uppmärksamhet, reaktionsförmåga och motorik.
Foto på Kognitiva rummet
Kognitiva rummet används för att testa och träna bl a minne och uppmärksamhet. Att lyssna på musik eller att själv få spela kan också ge sinnesro.
Foto på Ortosrum
På vårdavdelningen tillverkas individanpassade ortoser. De gjuts utifrån kroppsdelens unika form så att de ska passa så bra som möjligt.
Foto på Spelhörna
Spelhörnan möjliggör såväl lekfull utmaning som värdefull träning av t ex minne, finmotorik, uppmärksamhet och kommunikation.
Foto på Barnhörna
Barnhörna finns för de små då familjen kommer på besök.
Foto på informationsmaterial.
Här finns informationsblad om hjärnskada och pratbubblor om patienters och närståendes upplevelse av rehabiliteringen.