Träningslägenheten @home ger övning i vardagslivet

I träningslägenheten @home får patienter med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvade hjärnskador prova eget boende innan de skrivs ut. Meningen med @home är att patienten ska lära sig mer om sina egna resurser och svårigheter i vardagen och att kartlägga vilket stöd patienten behöver efter utskrivning. I @home finns också roboten Giraffen, som innebär att patienten kan få guidning och tillsyn på distans.

I @home finns olika minneshjälpmedel som påminner patienten om att göra olika saker, som att ta sin medicin, stänga av spisen, stänga vattenkranen eller altandörren, eller stänga av teven. Det finns även larmsystem som är kopplade till avdelningen, så att sjukhusets personal snabbt kan vara på plats om patienten behöver hjälp av någon anledning.

Med hjälp av roboten Giraffen kan personal till exempel hjälpa patienten att hitta sina glasögon eller kontrollera att patienten har tagit sin medicin. Blir patienten akut sjuk går det att kontrollera att han eller hon snabbt får rätt hjälp. Giraffen har en bildskärm som ansikte, en kamera, högtalare och mikrofon och rullar fram med hjälp av motordrivna hjul. Den fjärrstyrs från vårdavdelningen med hjälp av en vanlig datormus via internet.

Kognitiv funktionsnedsättning

Kognitiv funktionsnedsättning vid förvärvad hjärnskada betyder att patienten har fått en nedsatt förmåga i vissa psykologiska funktioner. Det kan vara att patienten lättare glömmer saker eller inte längre orkar ta initiativ. Förvärvad hjärnskada är skada som börjar akut och till exempel inträffat i samband med en olycka eller efter sjukdom, som till exempel stroke.

Vattenläckage

Tyvärr drabbades @home av vattenläckage 3 maj 2018. Skadorna blev omfattande och träningslägenheten kommer inte att kunna renoveras.

Ny träninglägenhet

I slutet av 2016 startade planeringen för klinikens nya moderna träningslägenhet @home 2.0. Arbete kommer att pågå hela hösten 2019. Den nya lägenheten kommer att ligga i nära anslutning till slutenvårdens nya lokaler på Entrévägen 8, plan 2. Träningslägenheten kommer att utrustas med framtidens teknik som stöd för patienter och personal. I anslutning till @home 2.0 kommer lokalen CogTech att finnas. Där kan patienter träna kognition med ny innovativ teknik.