Foton från våra träningslokaler

Foto på Gym
På gymmet flåsas och svettas det. Här tränas rörelseapparaten individuellt och i grupp. Apparatur med individuellt anpassade program används för att träna kondition och styrka. Anpassad utrustning finns att använda vid begränsad motorisk förmåga.
Foto på Kontorslandskap
På Aktivitetscenter tillhandahålls ett kontorslandskap för olika sorters träning vid dator. Det kan vara träning av t ex minne, planering, koncentrationsförmåga eller träning av uppgifter som man behöver klara till vardags, på arbetet eller fritiden.
Foto på Snickeriverkstad
I ”Snicken” doftar det träspån och verktyg. Att skapa något i trä ger rikligt med utmaningar – planeringsförmåga behövs hela vägen från idé och genom tillverkningens olika faser. Precision, koordination och tvåhänthet övas likaså.
Fotot på Trädgårdsrum
Trädgårdsrummets olika träningsaktiviteter följer årstidernas växlingar. Här finns även möjlighet till kreativa övningar i färg och form på papper och med lera.
Foto på Träningskök
I träningsköket kan måltider planeras och lagas, individuellt och i grupp – koncentrationskrävande övningar med välsmakande belöning som resultat.