Mötesstruktur för dig och dina närstående under din rehabiliteringsprocess

Vecka 1 Informationssamtal med läkare och kurator

Medicinskt fokus med genomgång av

 • röntgenbilder
 • återhämtningsprocessen
 • informationsmaterial
 • information om ungefärlig vårdtid.

Vecka 2 Planeringskonferens med teamet och underläkare

Fokus på rehabiliteringen med genomgång av

 • de bedömningar som genomförts
 • individuell rehabiliteringsplan
 • utskrivningsdatum
 • övrig planering
 • vid behov kort medicinsk uppdatering.

Vid behov ca 1–2 veckor inför utskrivning, samordnad individuell planering (SIP) med kurator och delar av teamet

Fokus på utskrivningsplanering och hjälpbehov i hemmet genomgång av

 • kort medicinsk information
 • diagnos
 • prognos
 • aktuellt medicinskt behov
 • hjälpbehov i och utanför hemmet.

1–3 dagar innan utskrivning, utskrivningssamtal med läkare och en eller flera ur teamet

Fokus på sammanfattning av vårdtiden och fortsatt rehabilitering innehållande

 • utskrivningsmeddelande
 • information om planering av fortsatt rehabilitering
 • information om planerade återbesök.