Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 57 / KUA

Ortopedi

Vi tar emot och vårdar dig som har drabbats av en skada i skelett, muskler eller leder, till exempel en axelskada, höftfraktur eller annan akut ortopedisk skada.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08- 123 554 57
  • Besökstider:  kl 12-20

  

  • Medicinskt ansvarig läkare: Per Olov Berntsson
  • Vårdenhetschef: Malin Horngren
    Telefon: 08-123 565 52   
    E-post: malin.horngren@sll.se

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Om du har frågor efter din utskrivning går det bra att kontakta Ortopedmottagningens telefonrådgivning 08-123 569 12, må-fre 08.00-12.30. Du kan även kontakta Ortopedmottagningen via 1177.se.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi tar emot och vårdar dig som har drabbats av en skada i rörelseapparaten, till exempel om du har en axelskada, en höftfraktur eller en annan akut ortopedisk skada.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och vårdsamordnare. Vi samarbetar med dietist.

KUA står för Klinisk Utbildnings-Avdelning. På avdelning 57 samverkar studenter från arbetsterapeut-, fysioterapeut-, sjuksköterske- och läkarutbildningarna under kontinuerlig handledning av ordinarie personal. Det innebär att våra patienter får väldigt mycket uppmärksamhet av studenter som är i slutet av sin utbildning.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Vid ankomst till avdelningen tas du omhand av ansvarig sjuksköterska och undersköterska.

Om du har möjlighet, ta med din aktuella läkemedelslista. Utse också en till dig närstående person som vi kan vända oss till med information. En person som sedan kan informera övriga närstående.

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prover och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. På vardagar sker ronden under förmiddagen. På helger träffar du läkare vid behov.

Våra undersökningar sker ofta under dagtid men operationer kan ske även kvällstid.

Måltider

Du får alltid sju val av maträtt till lunch och middag, därtill kommer frukost, mellanmål och kvällsfika.

Hjälpmedel och träning

Under din vårdtid kommer vi att prova ut lämpliga hjälpmedel och resonera kring träning. Vår arbetsterapeut instruerar dig i hur du använder hjälpmedel. Vår fysioterapeut lägger upp träningsprogram och visar dig hur du ska träna.

Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Om du är i behov av sjukskrivning tar vi upp det under utskrivningssamtalet. Närstående är välkomna att vara med under samtalet.

Om du har frågor som uppstår efter du är utskriven går det bra att kontakta Ortopedmottagningens telefonrådgivning 08-123 569 12, må-fre 08.00-12:30. Du kan även kontakta Ortopedmottagningen via 1177.se