Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 65

Kirurgi och urologi

Vi vårdar dig som har en urologisk sjukdom eller akutkirurgisk sjukdom.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  65 Urologi 08-123 554 65
  • Besökstid:  Alla dagar 13.00-19.00

Kontaktsjuksköterskor för patienter med cancersjukdom inom urologi
Maria Bergh
Telefon: 08-123 577 20
Telefontid: Mån-tors 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

Vårdenhetschef: Anna Cohen
Telefon:08-123 566 09

Biträdande vårdenhetschef: Tina Back
Telefon: 08-123 569 57

Medicinskt ledningsansvarig: Joel Andersson

Sektionschef: Fredrik Levin, tf

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi vårdar dig som har en urologisk sjukdom som till exempel njurstenar, urinläckage, svårigheter att kasta vatten eller cancer i njure, prostata eller urinblåsa. Vi vårdar även dig med akutkirurgiska sjukdomar som till exempel gallvägsbesvär och oklara buksmärtor.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och sjukgymnaster, och vi samarbetar med kuratorer, kontaktsjuksköterskor och dietister.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad operation eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha remiss.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Vid ett lite större ingrepp kommer du till vårdavdelningen cirka en vecka före operationen och får förberedande information av en sjuksköterska. De flesta patienter kommer sedan till vårdavdelningen samma morgon som den planerade operationen.

Under förmiddagen går ronden. Provtagning och undersökningar utförs vid behov dygnet runt. På eftermiddagen sker en avstämning mellan läkare och sjuksköterska då man går igenom resultat av undersökningar med mera.

På vårdavdelningen vårdas både planerade och akuta patienter. Det innebär att det kan vara ett högt tempo vissa dagar.

Under din vårdtid diskuterar vi med dig och dina anhöriga om eventuella stödåtgärder eller särskilda rehabiliteringsinsatser behövs inför utskrivningen.

Du får gärna använda din mobiltelefon på vårdavdelningen. Om du inte har tillgång till mobiltelefon finns det möjlighet att hyra telefon. Det är inte tillåtet att använda telefonen inne på salen mellan kl 21.00-07.00 med hänsyn till medpatienter.

Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid och du får ett utskrivningsmeddelande. Om läkaren har ordinerat nya mediciner, skickas recept elektroniskt till apoteket där du kan hämta ut dem mot uppvisande av legitimation.